Nữ sɪɴʜ Nɪɴʜ Tʜᴜậɴ ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ: Nɢườɪ ʟàᴍ sᴀɪ ʟệᴄʜ ᴋḗᴛ ǫᴜả ɴᴏ̂̀ɴɢ độ ᴄᴏ̂̀ɴ ᴄó ᴛʜể ʙị ᴛù đḗɴ 15 ɴăᴍ

Nữ sɪɴʜ Nɪɴʜ Tʜᴜậɴ ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ: Nɢườɪ ʟàᴍ sᴀɪ ʟệᴄʜ ᴋḗᴛ ǫᴜả ɴᴏ̂̀ɴɢ độ ᴄᴏ̂̀ɴ ᴄó ᴛʜể ʙị ᴛù đḗɴ 15 ɴăᴍ

Lᴜậᴛ sư ᴄʜᴏ ʙɪḗᴛ, ᴛʜᴇᴏ ʟᴜậᴛ ᴋʜáᴍ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ, ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ʟàᴍ sᴀɪ ʟệᴄʜ ʜᴏ̂̀ sơ ʙệɴʜ áɴ ɴɢᴏàɪ ʙị ᴘʜạᴛ ᴛɪềɴ ᴄòɴ ᴄó ᴛʜể ʙị ᴘʜạᴛ ᴛù ʟêɴ đḗɴ 15 ɴăᴍ.

Lᴜậᴛ sư Lê Bá Tʜườɴɢ, (Đᴏàɴ ʟᴜậᴛ sư TP.HCM) đã ᴄó ɴʜữɴɢ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ʙáᴏ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ xᴏᴀʏ ǫᴜᴀɴʜ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ (TNGT) ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đḗɴ ɴữ sɪɴʜ Hᴏ̂̀ Hᴏàɴɢ Aɴʜ (ᴛỉɴʜ Nɪɴʜ Tʜᴜậɴ).

Nữ sɪɴʜ ʟớᴘ 12 Hᴏ̂̀ Hᴏàɴɢ Aɴʜ ʟà ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴠᴀ ᴄʜạᴍ ɢɪữᴀ xᴇ ᴍáʏ ᴠớɪ ô ᴛô ᴅᴏ ôɴɢ Hᴏàɴɢ Văɴ Mɪɴʜ, ᴄáɴ ʙộ ᴛʜᴜộᴄ ᴛʀᴜɴɢ đᴏàɴ ᴋʜôɴɢ ǫᴜâɴ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ.


Dư ʟᴜậɴ xã ʜộɪ ᴅậʏ sóɴɢ ᴠớɪ ᴠɪệᴄ ᴋḗᴛ ǫᴜả ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɴᴏ̂̀ɴɢ độ ᴄᴏ̂̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍáᴜ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴅᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ Nɪɴʜ Tʜᴜậɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ, ᴄó ᴋḗᴛ ǫᴜả ᴛʀêɴ ᴍáʏ sɪɴʜ ʜóᴀ ᴠà ʟưᴜ ᴠàᴏ ᴘʜầɴ ᴍềᴍ ᴋḗᴛ ǫᴜả Eᴛʜᴀɴᴏʟ (ᴄᴏ̂̀ɴ)/[ᴍáᴜ] ʟà 0,79ɢ/ʟ.

Sᴀᴜ đó, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đã ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ɴʜữɴɢ sᴀɪ sóᴛ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɴᴏ̂̀ɴɢ độ ᴄᴏ̂̀ɴ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ. Bệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴋḗᴛ ǫᴜả ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴋɪểᴍ ᴄʜứɴɢ, ᴋʜôɴɢ đủ độ ᴛɪɴ ᴄậʏ, ᴋʜôɴɢ ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ

Hɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴋʜɪḗɴ ɴữ sɪɴʜ ʟớᴘ 12 ở Nɪɴʜ Tʜᴜậɴ ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ ᴛʜᴜ ʜúᴛ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴄủᴀ ᴅư ʟᴜậɴ xã ʜộɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ.

Tʜᴇᴏ ʟᴜậᴛ sư Tʜườɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴàʏ, ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɴᴏ̂̀ɴɢ độ ᴄᴏ̂̀ɴ ᴄó sᴀɪ sóᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʟấʏ ᴍẫᴜ để ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴅẫɴ đḗɴ ᴋḗᴛ ǫᴜả ᴋʜôɴɢ ᴄʜíɴʜ x.á.ᴄ, ảɴʜ ʜưởɴɢ đḗɴ ᴠụ áɴ

Đó ʟà ʜàɴʜ ᴠɪ ᴋʜôɴɢ ᴛᴜâɴ ᴛʜủ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜáᴍ ʙệɴʜ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ, ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄʜứᴄ ᴠụ, ǫᴜʏềɴ ʜạɴ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴋʜáᴍ ʙệɴʜ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏềɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ʙệɴʜ, ʟạᴍ ᴅụɴɢ ɴɢʜề ɴɢʜɪệᴘ để xâᴍ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ, ᴛʜâɴ ᴛʜể ɴɢườɪ ʙệɴʜ; ᴛẩʏ xóᴀ, sửᴀ ᴄʜữᴀ ʜᴏ̂̀ sơ ʙệɴʜ áɴ ɴʜằᴍ ʟàᴍ sᴀɪ ʟệᴄʜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴋʜáᴍ ʙệɴʜ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ. Đâʏ ʟà ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ʙị ᴄấᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴋʜᴏảɴ 10 Đɪềᴜ 6, ʟᴜậᴛ ᴋʜáᴍ ʙệɴʜ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ 2009.

Tʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴɢườɪ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ʟàᴍ ɢɪả ʜᴏ̂̀ sơ ʙệɴʜ áɴ, ʟàᴍ sᴀɪ ʟệᴄʜ ʜᴏ̂̀ sơ ʙệɴʜ áɴ ᴛʜì ᴛùʏ ᴍứᴄ độ ᴄó ᴛʜể ʙị xử ᴘʜạᴛ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ. Cụ ᴛʜể ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ: ᴛẩʏ xóᴀ, sửᴀ ᴄʜữᴀ ʜᴏ̂̀ sơ ʙệɴʜ áɴ; ʟàᴍ sᴀɪ ʟệᴄʜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴋʜáᴍ ʙệɴʜ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ sẽ ʙị ᴘʜạᴛ ᴛɪềɴ ᴛừ 5 ᴛʀɪệᴜ đᴏ̂̀ɴɢ đḗɴ 10 ᴛʀɪệᴜ đᴏ̂̀ɴɢ (đɪểᴍ E ᴋʜᴏảɴ 5 Đɪềᴜ 38, ɴɢʜị địɴʜ 117/2020/NĐ-CP, ɴɢʜị địɴʜ ǫᴜʏ địɴʜ xử ᴘʜạᴛ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ʏ ᴛḗ).

Nɢᴏàɪ ʀᴀ, ɴḗᴜ ɢâʏ ʜậᴜ ǫᴜả ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴛʜì ʙị ᴛʀᴜʏ ᴄứᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʜìɴʜ sự ᴠề ᴛộɪ ɢɪả ᴍạᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ɴʜằᴍ ᴍụᴄ đíᴄʜ để ɢɪúᴘ ɴɢườɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ʙị ᴘʜạᴍ ᴛộɪ íᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ʜᴏặᴄ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ, ᴄó ᴛʜể ʙị xử ᴛù ᴛừ 7 ɴăᴍ đḗɴ 15 ɴăᴍ (Đɪềᴜ 359, Bộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự 2015 ).

Đốɪ ᴠớɪ ᴠấɴ đề ᴛɪḗᴛ ʟộ ᴋḗᴛ ǫᴜả ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ độ ᴄᴏ̂̀ɴ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ, ʟᴜậᴛ sư Tʜườɴɢ ɴóɪ: Tʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴘʜảɪ đượᴄ ɢɪữ ʙí ᴍậᴛ, độɪ ɴɢũ ʏ ʙáᴄ sĩ ᴘʜảɪ ᴄó ɴɢʜĩᴀ ᴠụ ɢɪữ ʙí ᴍậᴛ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʙệɴʜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ʙệɴʜ, ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴍà ɴɢườɪ ʙệɴʜ đã ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴠà ʜᴏ̂̀ sơ ʙệɴʜ áɴ (ᴋʜᴏảɴ 5 Đɪềᴜ 37 ʟᴜậᴛ ᴋʜáᴍ ʙệɴʜ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ 2009).

Tʜᴇᴏ ᴋʜᴏảɴ 4 Đɪềᴜ 59 ʟᴜậᴛ ᴋʜáᴍ ʙệɴʜ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ 2009, ᴄʜỉ ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ ᴄơ sở ᴋʜáᴍ ʙệɴʜ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴄó ǫᴜʏềɴ ǫᴜʏḗᴛ địɴʜ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ᴍộᴛ số ɴʜóᴍ đốɪ ᴛượɴɢ ᴛɪḗᴘ ᴄậɴ đọᴄ ʜᴏ̂̀ sơ, ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ ʜᴏ̂̀ sơ ʙệɴʜ áɴ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ

Cụ ᴛʜể ʟà: Sɪɴʜ ᴠɪêɴ ᴛʜựᴄ ᴛậᴘ, ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴠɪêɴ, ɴɢườɪ ʜàɴʜ ɴɢʜề ᴛʀᴏɴɢ ᴄơ sở ᴋʜáᴍ ʙệɴʜ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ đượᴄ ᴍượɴ ʜᴏ̂̀ sơ ʙệɴʜ áɴ ᴛạɪ ᴄʜỗ để đọᴄ ʜᴏặᴄ sᴀᴏ ᴄʜéᴘ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴄ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ʜᴏặᴄ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ;

Tʜứ 2 ʟà đạɪ ᴅɪệɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ɴʜà ɴướᴄ ᴠề ʏ ᴛḗ ᴛʀựᴄ ᴛɪḗᴘ ǫᴜảɴ ʟý ᴄơ sở ᴋʜáᴍ ʙệɴʜ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ, ᴛòᴀ áɴ, ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ ᴄʜᴜʏêɴ ɴɢàɴʜ ʏ ᴛḗ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʙảᴏ ʜɪểᴍ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʏ, ᴘʜáᴘ ʏ ᴛâᴍ ᴛʜầɴ, ʟᴜậᴛ sư đượᴄ ᴍượɴ ʜᴏ̂̀ sơ ʙệɴʜ áɴ ᴛạɪ ᴄʜỗ để đọᴄ ʜᴏặᴄ sᴀᴏ ᴄʜéᴘ ᴘʜụᴄ ᴠụ ɴʜɪệᴍ ᴠụ đượᴄ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ;

Và ᴛʜứ 3: Nɢườɪ ʙệɴʜ ʜᴏặᴄ ɴɢườɪ đạɪ ᴅɪệɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ʙệɴʜ đượᴄ ɴʜậɴ ʙảɴ ᴛóᴍ ᴛắᴛ ʜᴏ̂̀ sơ ʙệɴʜ áɴ ᴅᴏ đó ᴠɪệᴄ ᴠợ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴛàɪ xḗ ᴄó ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴᴏ̂̀ɴɢ độ ᴄᴏ̂̀ɴ ᴄủᴀ ɴữ sɪɴʜ đã ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʟàᴍ ʟộ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʙệɴʜ, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ. ʙởɪ, ᴄô ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴜộᴄ đốɪ ᴛượɴɢ đượᴄ ᴛɪḗᴘ ᴄậɴ ᴠà đọᴄ đượᴄ ʜᴏ̂̀ sơ ᴠề ᴋḗᴛ ǫᴜả ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɴᴏ̂̀ɴɢ độ ᴄᴏ̂̀ɴ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ.

Vì ᴛʜḗ, ʜàɴʜ ᴠɪ ʟàᴍ ʟộ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʙệɴʜ, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴍà ɴɢườɪ ʙệɴʜ đã ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴠà ʜᴏ̂̀ sơ ʙệɴʜ áɴ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʜì ɴɢườɪ ᴛɪḗᴛ ʟộ sẽ ʙị ᴘʜạᴛ ᴛɪềɴ ᴛừ 1 ᴛʀɪệᴜ đᴏ̂̀ɴɢ đḗɴ 3 ᴛʀɪệᴜ đᴏ̂̀ɴɢ (ᴛạɪ đɪểᴍ C ᴋʜᴏảɴ 3 Đɪềᴜ 38 ɴɢʜị địɴʜ 117/2020/NĐ-CP).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.