ᴄ ʜᴜ ᴛ ɪᴄʜ ᴍʏ х ᴜʏᴇɴ

Ôɴɢ Đặɴɢ ᴠăɴ ᴘʜươɴɢ – ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏệɴ ᴍỹ xᴜʏêɴ, ᴛỉɴʜ sóᴄ ᴛʀăɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴅᴏ sơ sᴜấᴛ ɴêɴ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ số 𝟸𝟶 ᴄó ǫᴜʏ địɴʜ ᴍộᴛ số ᴄʜế ᴛàɪ xử ʟý ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴄʜưᴀ ᴘʜù ʜợᴘ.

sáɴɢ 𝟸𝟸-𝟼, ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ʀᴀ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴠề ᴠɪệᴄ đẩʏ ɴʜᴀɴʜ ᴛɪếɴ độ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴍũɪ 𝟺 ɴɢừᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄó ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴅự ʟᴜậɴ, ʙáᴏ ʙáᴏ đã ᴄó ᴄᴜộᴄ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ôɴɢ Đặɴɢ ᴠăɴ ᴘʜươɴɢ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏệɴ ᴍỹ xᴜʏêɴ, ᴛỉɴʜ sóᴄ ᴛʀăɴɢ.

– ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ: sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏệɴ ᴍỹ xᴜʏêɴ ᴋý ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ôɴɢ đã ᴋý ᴠăɴ ʙảɴ ᴛʜᴜ ʜồɪ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ đó, đúɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜưᴀ ôɴɢ?

+ Ôɴɢ Đặɴɢ ᴠăɴ ᴘʜươɴɢ: Đúɴɢ. ᴅᴏ sơ sᴜấᴛ ɴêɴ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ số 𝟸𝟶 ᴄó ǫᴜʏ địɴʜ ᴍộᴛ số ᴄʜế ᴛàɪ xử ʟý ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴄʜưᴀ ᴘʜù ʜợᴘ

– ᴠậʏ, ʜᴜʏệɴ đã ᴛʜᴀʏ ᴛʜế ʙằɴɢ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴍớɪ?

+ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴍớɪ ᴄʜỉ ᴛᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ, ᴠậɴ độɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴍũɪ 𝟺 ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ʙắᴛ ʙᴜộᴄ ɴʜư ᴠăɴ ʙảɴ ᴄũ; đồɴɢ ᴛʜờɪ ʙỏ ᴄʜế ᴛàɪ xử ʟý ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟸𝟷-𝟼, ᴅư ʟᴜậɴ xôɴ xᴀᴏ ᴋʜɪ ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏệɴ ᴍỹ xᴜʏêɴ ʀᴀ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴠề ᴠɪệᴄ đẩʏ ɴʜᴀɴʜ ᴛɪếɴ độ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴍũɪ 𝟺 ɴɢừᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄòɴ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ, đã xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴄʜủɴɢ ᴍớɪ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ᴠà ᴋʜả ɴăɴɢ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʀở ʟạɪ ʟà ʀấᴛ ʟớɴ… ᴅᴏ đó, ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏệɴ ᴍỹ xᴜʏêɴ đề ɴɢʜị ᴛấᴛ ᴄả ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʜᴜộᴄ ᴅɪệɴ đượᴄ ᴛɪêᴍ ɴɢừᴀ ᴍũɪ 𝟺 ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ đếɴ ᴄáᴄ địᴀ đɪểᴍ ᴛɪêᴍ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴄáᴄ xã, ᴛʜị ᴛʀấɴ để đượᴄ ᴛɪêᴍ ɴɢừᴀ ʙảᴏ ᴠệ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄʜᴏ ʙảɴ ᴛʜâɴ, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠà ᴄộɴɢ đồɴɢ.

 

ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ᴠɪệᴄ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴍũɪ 𝟺 ᴛʜì đề ɴɢʜị ᴜʙɴᴅ ᴄáᴄ xã, ᴛʜị ᴛʀấɴ ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ đɪ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ɴơɪ ᴄư ᴛʀú; ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ; ᴋʜôɴɢ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴄáᴄ ᴛʜủ ᴛụᴄ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ, ʙắᴛ ʙᴜộᴄ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟺 ᴍớɪ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛʜủ ᴛụᴄ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ.

ᴄʜɪềᴜ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ôɴɢ Đặɴɢ ᴠăɴ ᴘʜươɴɢ ᴋý ᴠăɴ ʙảɴ số 𝟺𝟷𝟷 để ᴛʜᴜ ʜồɪ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛʀêɴ. ʟý ᴅᴏ ʟà ᴠì “ᴅᴏ sơ sᴜấᴛ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ sᴏạɴ ᴛʜảᴏ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ, ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏêɴ xɪɴ ᴛʜᴜ ʜồɪ ᴠăɴ ʙảɴ ɴêᴜ ᴛʀêɴ”.

sᴀᴜ đó, ôɴɢ Đặɴɢ ᴠăɴ ᴘʜươɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴋý ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ số 𝟸𝟷 để ᴛʜᴀʏ ᴛʜế ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ số 𝟸𝟶. ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴍớɪ ɴʜư ᴄᴜộᴄ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ʙáᴏ ʙáᴏ .

ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏệɴ ᴍỹ xᴜʏêɴ, ᴛỉɴʜ sóᴄ ᴛʀăɴɢ đã “ʀúᴛ” ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ɴɢừᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍũɪ ɴʜắᴄ ʟạɪ ᴄó ɴộɪ ᴅᴜɴɢ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ᴄʜưᴀ ʜợᴘ ʟý.

ᴛʀướᴄ đó,ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟷/𝟼, ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏệɴ ᴍỹ xᴜʏêɴ, ᴛỉɴʜ sóᴄ ᴛʀăɴɢ đã ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ “ʀúᴛ” ʟạɪ ᴠăɴ ʙảɴ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴛʀướᴄ đó ᴠề ᴠɪệᴄ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ɴɢừᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍũɪ ɴʜắᴄ ʟạɪ ᴄó ɴộɪ ᴅᴜɴɢ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ᴄʜưᴀ ᴘʜù ʜợᴘ.

ᴄụ ᴛʜᴇ̂̉, ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛʀướᴄ đó, ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏệɴ ᴍỹ xᴜʏêɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴜʙɴᴅ ᴄáᴄ xã, ᴛʜị ᴛʀấɴ ɴếᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ᴠɪệᴄ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴍũɪ 𝟺 ᴛʜì đề ɴɢʜị: “ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ɴɢườɪ ᴄʜưᴀ ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟺 đɪ ʀᴀ ᴋʜỏɪ địᴀ ʙàɴ ɴơɪ ᴄư ᴛʀú; ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ; ᴋʜôɴɢ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴄáᴄ ᴛʜủ ᴛụᴄ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ

ᴄáռ ʙộ ʏ ᴛế ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ sóᴄ ᴛʀăɴɢ.

sᴀᴜ đó, ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏệɴ ᴍỹ xᴜʏêɴ ʟậᴘ ᴛứᴄ “ʀúᴛ” ʟạɪ ɴʜữɴɢ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴛʀêɴ ᴠà ᴛʜᴀʏ ᴠàᴏ đó ʟà “Đề ɴɢʜị ᴜʙɴᴅ ᴄáᴄ xã, ᴛʜị ᴛʀấɴ đẩʏ ɴʜᴀɴʜ ᴛɪếɴ độ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ɴɢừᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍũɪ ɴʜắᴄ ʟạɪ, ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴛʀướᴄ ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟼/𝟸𝟶𝟸𝟸”.

ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏệɴ ᴍỹ xᴜʏêɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄòɴ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ, ᴛʜᴇᴏ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʏ ᴛế ᴛʜế ɢɪớɪ (ᴡʜᴏ) đã xᴜấᴛ ʜɪệɴ ʙɪếɴ ᴄʜủɴɢ ᴍớɪ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ʜơɴ ᴠà ᴋʜả ɴăɴɢ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛʀở ʟạɪ ʟà ʀấᴛ ʟớɴ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ɴɢừᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄʜỉ ᴄó ᴛáᴄ ᴅụɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴʜấᴛ địɴʜ, ᴠì ᴛʜế ᴠɪệᴄ ᴛɪêᴍ ɴɢừᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍũɪ ʙổ sᴜɴɢ ʜɪệɴ ᴄòɴ ʀấᴛ íᴛ ᴛáᴄ ᴅụɴɢ ᴠớɪ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ, ᴋʜáռɢ ᴛʜᴇ̂̉ ǫᴜᴀ хéᴛ ɴɢʜɪệᴍ đã ɢɪảᴍ.

ᴠăɴ ʙảɴ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ số 𝟸𝟷 ᴛʜᴀʏ ᴛʜế ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ số 𝟸𝟶.

ᴅᴏ đó, ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏệɴ ᴍỹ xᴜʏêɴ đề ɴɢʜị ᴛấᴛ ᴄả ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴅɪệɴ đượᴄ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ɴɢừᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍũɪ ɴʜắᴄ ʟạɪ, ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ đếɴ ᴄáᴄ đɪểᴍ ᴛɪêᴍ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴄáᴄ xã, ᴛʜị ᴛʀấɴ ᴛɪêᴍ ɴɢừᴀ để ʙảᴏ ᴠệ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄʜᴏ ᴄʜíɴʜ ᴍìɴʜ, ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠà ᴄộɴɢ đồɴɢ.

Để ᴛʀáռʜ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ᴛʀở ʟạɪ ᴠà ʟâʏ ʟᴀɴ ʀᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ đếɴ đɪểᴍ ᴛɪêᴍ để ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ɴɢừᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍũɪ ɴʜắᴄ ʟạɪ.

ɴɢᴜồɴ: ᴛổɴɢ ʜợᴘ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.